Bäckalyckan

 

Välkomna till oss på Bäckalyckans förskola – ett komplement till kommunens förskolor. Vår förskola har en kristen profil och den ligger ute på landet, i Boet, tio minuter från Ödeshög mot Tranås. Ett gammalt missionshus har blivit vår förskola och under de 20 år vi haft vår dörr öppen har mycket hänt, både med miljön och förskolans kvalitet. Det finns plats för 22 barn. Läroplan för förskolan Lpfö. -98:16 är vårt styrdokument och vi planerar vår verksamhet utifrån de mål som står där. I läroplanen står bland annat att:

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. (Lpfö. -98:16)

Vi som arbetar på förskolan och vår styrelse är glada och stolta över vår verksamhet. Vi arbetar hela tiden mot målet om en förskola med god kvalitet där varje barn, förälder och pedagog känner trygghet och meningsskapande i vardagen. Blir du nyfiken så ta gärna kontakt med oss. Här nedan kan du läsa mer om olika delar i vår verksamhet som vi tycker är viktiga.

Läroplan – arbetsplan    Likabehandlingsplan    Årets mål – kvalitet

Giftfri förskola    Barnens delaktighet    Projekt

Kristna profilen    Föräldrasamverkan    Lek   Maten    Miljön

    Dokumentation    Samarbete med skolan    Policy    Grön Flagg

Bäckalyckans värdeord:

På vår förskola ska varje barn, förälder och pedagog

känna TRYGGHET och bli bemötta med KÄRLEK OCH RESPEKT.

Tillsammans skapar vi en vardag fylld med

LEK, UTVECKLING OCH LÄRANDE i en lustfylld mix.

VÄLKOMNA till oss på Bäckalyckans förskola!

Boet Bäck 5

59991 Ödeshög

0144-20036

backalyckan@alliansohog.se

Inger Ax, förskolechef 0144-20012

Eleonore Jakobsson, styrelseordförande 0144-22061

Ansökan till förskolan gör via kommunens hemsida odeshog.se/skolabarnomsorg

Vid frågor angående ansökan hör av er till oss eller till kommunen, Ingela Åberg 0144-35080.