Årets mål – kvalitet

Vi arbetar aktivt med kvalitet på vår förskola och en del i detta är att vi varje läsår sätter upp mål som vi ska arbeta extra med. Vi väljer ut ett område i läroplanen och vi kan även sätta upp egna målområden. Vi gör en handlingsplan som vi följer och utvärderar arbetet flera gånger varje år. Vi involverar barnen och föräldrarna i arbetet och utvärderar tillsammans på slutet av våren. Detta gör vi för att visa på kvalitet och för att vår verksamhet ska utvecklas och hela tiden förbättras.

Mål för läsåret 2018-2019:

 • Barnen ska få extra utmaningar inom området social och emotionell utveckling, med fokus på att fungera i grupp.
 • Pedagogerna ska fördjupa sig i ämnet ”barns sociala kompetens” och utveckla verksamheten därefter.

Handlingsplan:

 • I varje grupp planeras verksamheten med fokus på vårt årsmål. Projekt och aktiviteter ska främja barnens sociala förmåga.
 • Leken har en central betydelse för barns sociala träning och vi använder oss av leken som verktyg för social träning. Många olika typer av lekar kan användas.
 • Vi vuxna ska vara goda förebilder.
 • Vi arbetar med barnets identitet, barnen ska få utveckla sin identitet, sätta ord på den och undersöka den. ”Jaget i samspel med andra.”
 • Vi tar med oss tankar kring självkänsla från föregående år och arbetar vidare med detta. Har barnet en sund självkänsla kan de lättare samspela med andra.
 • Barnen ska få träna på att känna igen, sätta ord på och hantera olika känslor. Vi arbetar med känslor i de olika grupperna och använder oss av våra ”känslogubbar”.
 • Vi uppmärksammar barnen på de samspel som händer under dagarna. Låt barnen reflektera själva över dagens händelser.
 • Vi pedagoger väljer var sin bok/artikel på ämnet ”barns sociala kompetens” som vi läser under hösten och har litteraturseminarie på under våren.
 • Under året ska vi planera in minst tre pedagogiska samtal då vi reflekterar kring barns sociala utveckling.
 • Vi hjälper varandra att reflektera kring barnens sociala utveckling, över vårt eget förhållningssätt och hur vi utvecklar verksamheten.
 • Vi letar fortbildning med koppling till vårt mål.