Årets mål – kvalitet

Vi arbetar aktivt med kvalitet på vår förskola och en del i detta är att vi varje läsår sätter upp mål som vi ska arbeta extra med. Vi väljer ut ett område i läroplanen och vi kan även sätta upp egna målområden. Vi gör en handlingsplan som vi följer och utvärderar arbetet flera gånger varje år. Vi involverar barnen och föräldrarna i arbetet och utvärderar tillsammans på slutet av våren. Detta gör vi för att visa på kvalitet och för att vår verksamhet ska utvecklas och hela tiden förbättras.