Lek

Leken är livsviktig för barnen. Barnen lär och utvecklas genom leken. De bearbetar känslor och upplevelser, de utrycker tankar och längtan i leken. De lär sig kommunikation och att vara en del av en grupp. På Bäckalyckans förskola ska barnen hela tiden ha tillgång till leken, vi vuxna ska finnas där för att stötta, hjälpa och vägleda i leken så att barnen kan få vara barn, skratta, utvecklas och ha roligt.