Bäckalyckan

 

Välkomna till oss på Bäckalyckans förskola – ett komplement till kommunens förskolor. Vår förskola har en kristen profil och den ligger ute på landet, i Boet, tio minuter från Ödeshög mot Tranås. Ett gammalt missionshus har blivit vår förskola och under de dryga 20 år vi haft vår dörr öppen har mycket hänt, både med miljön och förskolans kvalitet. Det finns plats för 22 barn. Läroplan för förskolan Lpfö.18 är vårt styrdokument och vi planerar vår verksamhet utifrån de mål som står där. I läroplanen står bland annat att:

“Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bilder en helhet.” (Lpfö.18)

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Vi som arbetar på förskolan och vår styrelse är glada och stolta över vår verksamhet. Vi arbetar hela tiden mot målet om en förskola med god kvalitet där varje barn, förälder och pedagog känner trygghet och meningsskapande i vardagen. Blir du nyfiken så ta gärna kontakt med oss. Här nedan kan du läsa mer om olika delar i vår verksamhet som vi tycker är viktiga.

Läroplan    Likabehandlingsplan    Systematiskt kvalitetsarbete

Giftfri förskola    Barnens delaktighet    Projekt

Kristna profilen    Föräldrasamverkan    Lek   Maten    Miljön

    Verksamhetsplan    Samarbete med skolan    Policy  Målsättning


Skriftlig blankett angående klagomål, skickas till huvudman>>


Bäckalyckans värdeord:

På vår förskola ska varje barn, förälder och pedagog

känna TRYGGHET och bli bemötta med KÄRLEK OCH RESPEKT.

Tillsammans skapar vi en vardag fylld med

LEK, UTVECKLING OCH LÄRANDE i en lustfylld mix.

VÄLKOMNA till oss på Bäckalyckans förskola!

Boet Bäck 5

59991 Ödeshög

070 550 20 59

backalyckan@alliansohog.se

Ellen Vernersson, rektor 070 330 54 43

Maria Henrysson, styrelseordförande 076 069 96 60

Ansökan till förskolan görs via kommunens hemsida https://odeshog.ist.se/odeshog/login.htm

Vid frågor angående ansökan hör av er till oss eller kontakta ansvarig på kommunen, se kommunens hemsida, odeshog.se

Total Page Visits: 2616 - Today Page Visits: 2