Barnens delaktighet

Barnen är det centrala i vår verksamhet. Vi pedagoger finns här för barnens skull och vi arbetar för att de ska känna sig delaktiga i vår verksamhet, både genom att de ska känna sig värdefulla och att vi alltid tar deras tankar på allvar (även om de inte alltid får sina önskningar uppfyllda). Genom delaktighet kan vi uppmuntra dem till medbestämmande och engagemang. Barnen får vara med i planering och utvärdering av t.ex. projekt och det systematiska kvalitetsarbetet.

Total Page Visits: 731 - Today Page Visits: 1