Föräldrasamverkan

Vi vill att föräldrarna ska vara en stor del i vår verksamhet. De är viktiga för oss och vi strävar efter att bygga upp en god relation med varje förälder. Den dagliga kontakten är viktig och någon pedagog möter barnen och föräldrarna i hallen varje dag. Vi försöker också ge dem en chans att följa med i vår verksamhet genom t.ex. planering och dokumentation i hallen, genom vårt månadsutskick och vår facebooksida. På hösten bjuder vi in till föräldramöte och julfest, på våren bjuder vi in till föräldrasamtal, familjegudstjänst och sommarfest.

Det finns rutiner för klagomålshantering. De tankar, funderingar, frågor, kritik eller tips som föräldrarna har vill vi ta tillvara på. Vi uppmuntrar dem att komma och prata med oss. En öppen relation oss emellan gynnar barnen. Vill man lämna in skriftlig kritik till vår styrelse finns en bankett på startsidan.

Det finns ett föräldrasamråd bestående av två föräldrarepresentanter och två ersättare. De träffas 1-2 gånger per termin för att tillsammans med någon ur personalen ta upp frågor som kan föra verksamheten framåt.

Total Page Visits: 780 - Today Page Visits: 1