Läroplan – arbetsplan

Läroplan för förskolan, Lpfö.18  är vårt styrdokument och vi planerar vår verksamhet utifrån de mål som står där. Läroplanen finns med som en naturlig del i vårt arbete och vi kopplar vår vardag till dess mål. Vi har utarbetat en arbetsplan utifrån varje område i läroplanen där vi genom mål och handlingsplan beskriver hur vi vill arbeta med just det området. De olika områdena är:

  • Socialt och emotionellt lärande, normer och värden.
  • Natur och teknik.
  • Språk och kommunikation.
  • Motorik och hälsa.
  • Matematik
  • Egen kultur och andras.
  • Föräldrasamverkan.
  • Barns inflytande.
  • Samarbete med skolan
  • Sammanfattning av värdegrundsarbetet
Total Page Visits: 123 - Today Page Visits: 2