Läroplan

Läroplan för förskolan, Lpfö.18  är vårt styrdokument och vi planerar vår verksamhet utifrån de mål som står där. Läroplanen finns med som en naturlig del i vårt arbete och vi kopplar vår vardag till dess mål och riktlinjer.

Här kan du läsa Läroplan för förskolan, Lpfö. -18

Total Page Visits: 893 - Today Page Visits: 1