Likabehandlingsplan

Tillsammans med barn och föräldrar har vi arbetat fram en likabehandlingsplan. En plan där vi konkret skriver ner hur vi på Bäckalyckan ska främja likabehandling och motverka kränkande behandling. Alla barn, föräldrar och pedagoger är unika och lika mycket värda. Det är viktigt att vi pedagoger har ett professionellt förhållningssätt till barnen, föräldrarna och varandra som bygger på tankar kring likvärdighet, omsorg och värme. Likabehandlingsplanen revideras och utvärderas varje år. Varje år sätter vi också upp särskilda punkter som vi ska arbeta extra med under året. Det är viktigt att varje barn känner sig sedd och bekräftad för den de är.

Total Page Visits: 114 - Today Page Visits: 3