Likabehandlingsplan

Tillsammans med barn och föräldrar har vi arbetat fram en likabehandlingsplan. En plan där vi konkret skriver ner hur vi på Bäckalyckan ska främja likabehandling och motverka kränkande behandling. Alla barn, föräldrar och pedagoger är unika och lika mycket värda. Det är viktigt att vi pedagoger har ett professionellt förhållningssätt till barnen, föräldrarna och varandra som bygger på tankar kring likvärdighet, omsorg och värme. Likabehandlingsplanen revideras och utvärderas varje år. Varje år sätter vi också upp särskilda punkter som vi ska arbeta extra med under året. Det är viktigt att varje barn känner sig sedd och bekräftad för den de är.

Plan för 2020-2021

  • Fokusera på barnens trygghet då det är en grund för utveckling och lärande. Vi vuxna ska vara trygga förebilder, vi ska se varje barn varje dag. Vara lyhörda för deras trivsel, behov och känslor.
  • Vi sätter upp en lapp i hallen med olika aktivitetsbilder. Detta kan vara en hjälp vid både lämning och hämtning. Vad vill du göra idag? Vad har du gjort idag?
  • Vi skriver ner de negativa händelser som sker mellan barnen för att upptäcka eventuella mönster.
  • Arbeta för att personalbarnen får en likvärdig överlämning som övriga barn.
  • Ge nya barn en god introduktion i gruppen genom att uppmärksamma positiva händelser.
  • Vi ska vara aktivt närvarande bland barnen när vi har tid i barngrupp.
  • Vi ska se varje barn genom att hälsa på dem, svara på deras tilltal, uppmärksamma deras känslor, finnas nära vid behov, ge utrymme vid behov, tänka och tala gott om barnen.

Total Page Visits: 897 - Today Page Visits: 1