Målsättning

Målsättning för Bäckalyckans förskola, vi vill:

  • vara en förskola med kvalitet där varje barn, förälder och pedagog känner meningsskapande i vardagen.
  • på ett naturligt sätt låta våra kristna värderingar ligga till grund för verksamheten.
  • att barnen ska känna sig respekterade, trygga och omtyckta – alla är lika mycket värda, betydelsefulla och välkomna.
  • skapa förutsättningar för att barnen ska utveckla en positiv livssyn, ett positivt förhållningssätt till sin omgivning och en tro på framtiden.
  • att barnen ska få möjlighet att mogna till självständiga människor, lära sig fungera tillsammans och hjälpa varandra.
  • erbjuda en god miljö för omsorg, lek och lärande där varje barn får utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga. Barnen ska känna lust att lära.
  • låta barnen ta del av vårt kulturarv, samt utveckla kreativa färdigheter genom språk, musik, skapande m.m.
  • lära barnen ta ansvar, vara rädda om varandra, sin omgivning och naturen.
  • att föräldrarna ska känna sig delaktiga och viktiga för helhetens och trygghetens skull.
  • att barnen ska få vara barn, kunna leka, skratta och ha roligt.
Total Page Visits: 789 - Today Page Visits: 1