Miljömål

I Lpfö. -18 står:

“En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.”

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.”

Förutom det vardagliga arbetet med hållbar utveckling har vi varje läsår ett särskilt “miljömål” då vi fokuserar på något område inom hållbar utveckling. Hösten 2019 startar vi igång detta med området “insekter”. Vi kommer då att ta reda på mer om insekter och vilken påverkan de har för hållbar miljöutveckling. Hur kan vi på Bäckalyckan hjälpa insekterna så att de trivs hos oss? m.m.

Spännande arbete ligger framför oss.

Total Page Visits: 98 - Today Page Visits: 2