Projekt

Arbetet sker projektinriktat och vi strävar efter att varje projekt ska komma ifrån barnen. I projekten arbetar vi med hela läroplanen och extra med det område vi satt upp som mål. Projekten innehåller många olika delar som t.ex. språk, kommunikation, matematik, sång, motorik, skapande, problemlösning, konstruktion, fantasi, natur, teknik… Ett projekt kan vara under en längre eller kortare tid, projektet utvecklas från barnens intresse och tankar. Barnen är med och för arbetet framåt.

Total Page Visits: 813 - Today Page Visits: 1