I vår verksamhet ska varje barn, förälder och pedagog känna TRYGGHET och bli bemötta med KÄRLEK OCH RESPEKT. Tillsammans skapar vi en vardag fylld med LEK, UTVECKLING OCH LÄRANDE i en lustfylld mix.

Välkomna till oss på Bäckalyckans förskola och pedagogiska omsorg.

Vi erbjuder

  • Förskola för barn 1 – 5 år, pedagogisk omsorg för barn 6 – 12 år.
  • Små barngrupper och hög personaltäthet.
  • Mycket utevistelse i lantlig och härlig miljö.
  • Hemlagad mat från eget kök.
  • Kemikalieminimerad miljö.
  • Lek, omsorg, utveckling och lärande tillsammans med engagerade och kunniga pedagoger.

En verksamhet byggd på kristen grund där fokus är en kärleksfull atmosfär som förmedlar allas lika värde.Vår verksamhet ligger mitt i en härlig blandning av skogar, hagar och ängsmark i Boet, tio minuter (11 km) från Ödeshög. Under de 25 år vi haft vår dörr öppen har vi renoverat och utvecklat det gamla missionshuset till en härlig plats för omsorg.

Läroplan för förskolan, Lpfö.18  är vårt styrdokument och vi planerar vår verksamhet utifrån de mål som står där. Läroplanen finns med som en naturlig del i vårt arbete och vi kopplar vår vardag till dess mål och riktlinjer.

Här kan du läsa Läroplan för förskolan, Lpfö. -18

Ett komplement till kommunens förskolor. Vår förskola har en kristen profil och den ligger ute på landet, i Boet, tio minuter från Ödeshög mot Tranås. Ett gammalt missionshus har blivit vår förskola och under de dryga 20 år vi haft vår dörr öppen har mycket hänt, både med miljön och förskolans kvalitet. Det finns plats för 22 barn. Läroplan för förskolan Lpfö.18 är vårt styrdokument och vi planerar vår verksamhet utifrån de mål som står där. I läroplanen står bland annat att:

“Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bilder en helhet.” (Lpfö.18)

Vi som arbetar på förskolan och vår styrelse är glada och stolta över vår verksamhet. Vi arbetar hela tiden mot målet om en förskola med god kvalitet där varje barn, förälder och pedagog känner trygghet och meningsskapande i vardagen. Blir du nyfiken så ta gärna kontakt med oss. Här nedan kan du läsa mer om olika delar i vår verksamhet som vi tycker är viktiga.

Instagram

No images available at the moment

Ni ansöker till vår förskola genom Ödeshögs kommuns E-tjänst. Kommunen sköter vår köhantering och skickar även ut fakturor till de som går här. Det gäller samma avgift för en plats på Bäckalyckan som på kommunens övriga förskolor.

Varmt välkommen med din ansökan till oss på Bäckalyckans förskola.

Ladda ner PDF Dokument för mer information:

Under menyn kan ni läsa vidare om olika områden inom vår verksamhet. Kontakta oss gärna om ni har några frågor. Varmt välkomna till oss!

Adress

Varmt välkommen att kontakta
oss för mer information.

Bäckalyckans förskola
Boet Bäck 5
59991 Ödeshög

E-Post

backalyckan@alliansohog.se

Våra öppettider:

Helgfria vardagar 6:30 – 17:30

Kontakt

Tillförordnad rektor:
Kerstin Karlsson
Tel: 0705 502 059

Styrelseordförande:
Maria Henrysson, Tel: 076 069 96 60