Policy för Bäckalyckans förskola

 • Rätt till barnomsorg

  Förskolan:

  Barnomsorg erbjuds under den tid vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar. Tillsynstid/tillsynsbehov avses vårdnadshavarnas arbets- och/eller studietid samt tillhörande restid. Är vårdnadshavare arbetssökande eller föräldraledig med syskon erbjuds omsorg 15 timmar/vecka. Avgiftsbelagd. Allmän förskola för barn 3-5 år erbjuds under grundskolans terminstider kl. 8.30–11.30. Gäller från hösten det året barnet fyller 3 år. Gratis.

  Pedagogiska omsorg:

  Omsorg erbjuds under den tid då vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar.
  Tillsynstid/tillsynsbehov avser vårdnadshavarnas arbets- och/eller studietid samt
  tillhörande restid. Omsorg erbjuds t.o.m. sista juni det år barnet fyller 13 år.

 • Öppettider

  6.30 – 17.30. Alla lördagar, söndagar, helgdagar och aftnar är förskolan stängd. Undantag är trettondagsafton och valborgsmässoafton.

 • Schema

  Barnens schema lämnas direkt till oss eller mejlas till backalyckan@alliansohog.se. Meddela schemaförändringar så snart som möjligt, senast fem dagar innan. Vid jul/sommar/skollov skickar vi ut lappar ni får fylla i ifall barnet har ändrad behovstid.

 • Stängt

  Bäckalyckans förskola har stängt fyra veckor på sommaren.

  Två dagar per läsår stänger vi för planering/utvärdering/fortbildning. Ni får veta detta två månader i förväg.

 • Avgift

  Förskolan:

  Det är samma avgift för en plats hos oss som i den kommunala förskolan. Kommunen skickar faktura till er.

  Pedagogiska omsorg:

  Avgiften på Bäckalyckans pedagogiska omsorg är densamma som på kommunens fritidshem. Kommunen skickar fakturor till er. Viktigt att ni anmäler inkomst på www.odeshog.se.

 • Försäkring

  När barnen vistas hos oss på förskolan är de försäkrade genom kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Det är samma försäkring som i den kommunala förskolan.

 • Läroplanen

  Förskola:

  Bäckalyckans förskola följer skollagen och arbetar efter Läroplan för förskolan, Lpfö. -18. Vår verksamhet och våra mål för året förankras i läroplanen.

  Pedagogiska omsorg:

  Bäckalyckans pedagogiska omsorg följer skollagen och arbetar efter Skolverkets allmänna råd, pedagogisk omsorg. Lgr 22. (läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem) är vägledande för vår verksamhet och vi grundar  vårt systematiska kvalitetsarbete i de delar som gäller fritidshemmet.

 • Tystnadsplikt

  Personalen har tystnadsplikt men anmälningsplikt. Vid minsta oro för att barnet far illa
  har vi anmälningsplikt till socialen.

 • Sjukdom

  Låt barnen stanna hemma när de är sjuka, för barnets skull och i hänsyn till övriga familjer.
  Det är allmäntillståndet som gäller, barnet måste orka vara en dag på förskolan, vi är t.ex. ute varje dag. Vi rekommenderar att barnet är hemma en frisk dag efter sjukdomen för att stärka sitt immunförsvar och förhoppningsvis orka komma tillbaka utan att bli sjuk igen.
  Om ni har behov av omsorg när syskon eller ni själva är sjuka rekommenderar vi tiden 9–14. Vid magsjuka gäller inte detta, då tillämpar vi ”48-timmars regeln”. Barnet (och syskon) ska stanna hemma 48 timmar efter sista symptom i familjen (detta för att stoppa smittan).
  Ni ska höra av er senast 12.30 dagen innan barnet kommer tillbaka, hör vi inget räknar vi med att barnet är hemma nästkommande dag.

 • Föräldrasamverkan

  Varje år erbjuds ett föräldramöte, ett föräldrasamråd och ett utvecklingssamtal.
  Vi värdesätter en öppen kommunikation mellan förskola och vårdnadshavare. Ni kan alltid komma till oss med frågor, funderingar eller klagomål

 • Tyra

  Vi använder oss av appen Tyra. Ni kommer att få en inbjudan per telefon till appen. Skapa en egen inloggning. Tyra använder vi till t.ex. dokumentation av barnets utveckling, blogga om vad vi gör, påminna om olika händelser och checka in och ut barnen. Vi på förskolan lägger in barnets schema och checkar in och ut barnen. Det är viktigt att ni ”håller koll” på appen då det är vår främsta informationskanal till er vårdnadshavare.

 • Sociala medier

  Bäckalyckan har ett offentligt instagramkonto (@backalyckansforskola) som vi använder mest i reklamsyfte. Ni, vårdnadshavare får godkänna om era barn får vara med på bild, vi använder oss inte av några bilder där barnens ansikte syns.

 • Klagomål

  Alla klagomål dokumenteras och följs upp. Skriftliga klagomål skickas till styrelsens ordförande. Maria Henrysson, Bultsbol, 59991 Ödeshög.

 • Mobiltelefon

  När barnen är på Bäckalyckan får de inte använda sin (eventuella) mobiltelefon utan den får ligga avstängd/på ljudlös i väskan eller i en särskild låda som vi har. När föräldrar hämtar/lämnar önskar vi att ni också har telefonen avstängd såvida ni inte lämnar den i bilen.
  Vi personal är föredömen och använder inte vår privata mobiltelefon under arbetstid. Om vi väntar viktigt samtal från exempelvis vårdcentralen berättar vi det för barnen.
  Behöver ni nå ert barn när det är här får ni ringa eller sms:a till Bäckalyckan 0705 502 059.

Instagram

No images available at the moment

Ni ansöker till vår förskola genom Ödeshögs kommuns E-tjänst. Kommunen sköter vår köhantering och skickar även ut fakturor till de som går här. Det gäller samma avgift för en plats på Bäckalyckan som på kommunens övriga förskolor.

Varmt välkommen med din ansökan till oss på Bäckalyckans förskola.

Ladda ner PDF Dokument för mer information:

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta
oss för mer information.

Bäckalyckans förskola
Boet Bäck 5
59991 Ödeshög

Telefon

070 550 20 59

Kontakt

Tillförordnad rektor:
Kerstin Karlsson
Tel: 0705 502 059

Styrelseordförande:
Maria Henrysson, Tel: 076 069 96 60

Bäckalyckans värdeord:

På vår förskola ska varje barn, förälder och pedagog känna TRYGGHET och bli bemötta med KÄRLEK OCH RESPEKT. Tillsammans skapar vi en vardag fylld med LEK, UTVECKLING OCH LÄRANDE i en lustfylld mix.