UV-scout

SAU UV-scoutI UV-scout lär vi för ett meningsfullt liv. Ett meningsfullt liv är ett liv i gemenskap med Gud, livets Skapare och Herre. Genom bibelstudier, bön och andakt lär vi oss bekänna Gud. Av Gud har vi fått en underbar värld att leva i och att lära oss umgås med naturen och ta ansvar för skapelsen är en viktig del i scoutarbetet. Scoutarbetet bygger på gemenskap i den lilla gruppen – patrullen. Där lär vi oss ta ansvar och hur vi kan hjälpa varandra såväl i kamratkretsen, samhället som omvärlden. Vi börjar varje UV-kväll med: “Kristus har segrat – vi kan segra!” Det stora äventyret upplever vi på sommarens höjdpunkt lägret och senare på hösten hajken, då vi drar ut i skogen för att bo i tält eller vindskydd och laga mat över öppen eld.

Åldrar i UV – scout:
Mini-UV: från 7 år
UV-scout: från 9 år
Ledarscout: från 13 år
Ledare: från 17 år

UV-scoutlagen:
1. En UV-scout är stilla inför Guds ord och bönen.
2. En UV-scout är till glädje och nytta för hem och samhälle.
3. En UV-scout är aktsam om sin och andras egendom.
4. En UV-scout är ärlig och håller löften.
5. En UV-scout är en god kamrat och gör alltid sitt bästa.
6. En UV-scout är djurvän och vårdar naturen.

 

Kontakt

Kårchef. Rickard Sjölander, 0702548353

Total Page Visits: 1481 - Today Page Visits: 2