Gudstjänst

December 2023
17 December
10:00

Gudstjänst med Nattvard

24 December
23:00

Julnattsgudstjänst

January 2024
07 January
10:00

Gudstjänst

13 January
19:00

Konsert på Ordet

14 January
10:00

Ekumenisk gudstjänst

21 January
10:00 - 18:00

Gudstjänst med nattvard

28 January
10:00

Gudstjänst

No event found!
© Copyright - Alliansmissionen Ödeshög - Inga Cookies