Policy för Bäckalyckans förskola.

Rätt till barnomsorg

Barnomsorg erbjuds under den tid vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar. Tillsynstid/tillsynsbehov avses vårdnadshavarnas arbets- och/eller studietid samt tillhörande restid.

Är vårdnadshavare arbetssökande eller föräldraledig med syskon erbjuds omsorg 15 timmar/vecka. Avgiftsbelagd.

Allmän förskola för barn 3-5 år erbjuds under grundskolans terminstider kl. 8.30–11.30. Gäller från hösten det året barnet fyller 3 år. Gratis.

Öppettider

6.30 – 17.00. Personalens schema kan regleras efter barnens behov. Alla lördagar, söndagar, helgdagar och aftnar är förskolan stängd. Undantag är trettondagsafton och valborgsmässoafton.

Schema

Barnens schema läggs in i kommunens e-tjänst för förskolan. Meddela också oss om barnet har nytt schema. Enstaka avvikelser från grundschema meddelas direkt till oss. Vid jul/sommar/skollov skickar vi ut lappar ni får fylla i ifall barnet har ändrad behovstid.

Stängt

Bäckalyckans förskola har stängt fyra-fem veckor på sommaren. Alternativ barnomsorg erbjuds då på förskola i Ödeshög.

Två dagar om året stänger vi för planering/utvärdering/fortbildning. Ni får veta detta två månader i förväg.

Avgift

Det är samma avgift för en plats hos oss som i den kommunala förskolan. Kommunen skickar faktura till er.

Försäkring

När barnen vistas hos oss på förskolan är de försäkrade genom kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Det är samma försäkring som i den kommunala förskolan.

Läroplanen

Bäckalyckans förskola arbetar efter Läroplan för förskolan. Vår verksamhet och våra mål för året förankras i läroplanen.

Tystnadsplikt

Personalen har tystnadsplikt men anmälningsplikt.

Sjukdom

Låt barnen stanna hemma när de är sjuka, för barnets skull och i hänsyn till övriga familjer.

Det är allmäntillståndet som gäller, barnet måste orka vara en dag på förskolan, vi är t.ex. ute varje dag. Vi rekommenderar att barnet är hemma en frisk dag efter sjukdomen för att stärka sitt immunförsvar och förhoppningsvis orka komma tillbaka utan att bli sjuk igen.

Om ni har behov av omsorg när syskon eller ni själva är sjuka rekommenderar vi tiden 9-14. Vid magsjuka gäller inte detta, då tillämpar vi ”48-timmars regeln”. Barnet (och syskon) ska stanna hemma 48 timmar efter sista symptom i familjen (detta för att stoppa smittan).

Föräldrasamverkan

Varje år erbjuds ett föräldramöte och ett utvecklingssamtal. Det finns också ett föräldraråd som träffas 3 gånger varje år.

Facebook

Bäckalyckan har en öppen facebook sida där ni kan följa verksamheten. Bäckalyckans förskola i Ödeshög. Vårdnadshavare får godkänna om deras barn får vara med på bild, vi använder oss inte av några bilder där barnens ansikte syns.

Klagomål

Alla klagomål dokumenteras och följs upp. Skriftliga klagomål skickas till styrelsens ordförande. Maria Henrysson, Bultsbol, 59991 Ödeshög.