Program

Då vi befinner oss i en tid med speciella lagar, restriktioner och rekommendationer samlas vi inte till gudstjänster eller andra samlingar i något av våra missionshus. När möjligheterna ges för att åter få mötas till gudstjänster eller andra samlingar återkommer vi så snart vi kan med aktuella tider och platser.

______________________________________________________________

Nu på söndag den 15 augusti är vår gudstjänst flyttad till avslutningsgudstjänsten på den hajk som våra tonåringar har på Fällans lägergård. Klockan 10.00 möts vi till gudstjänst tillsammans med tonåringar, ledare och baptistförsamlingen. Den som vill får gärna ta med sig fika. Det finns några bord och bänkar som vi tror räcker till alla. Men om man vill går det bra att ta med något eget att sitta på.

Fällans lägergård på google maps: https://goo.gl/maps/6cXvArcP7CaVH3E77

______________________________________________________________

Söndagen den 5 september klockan 10.00 har våra  församlingsgrupper årsmöte i våra olika missionshus. Då firar vi även nattvard (coronasäkert) tillsammans.

______________________________________________________________

Lördagen den 11 september klockan 18.00 är det årsmöte för Alliansmissionen Ödeshög och SAU Ödeshög i Klöverdala.

Total Page Visits: 2532 - Today Page Visits: 4